!
Vernier Elektrische Spanning sensor

Spanning sensor

Standaard wordt bij elke CBL2 en bij elke LabPro deze sensor voor elektrische spanning meegeleverd. Ze meet het spanningspotentiaal zowel in gelijk- als wisselstroom.

Specificaties

Meetbereik: -10 tot +10 V

12-bit Resolutie (LabPro): 0.005 V (5 mV)

10-bit Resolutie (CBL, CBL 2): 0.020 V (20 mV)

User guide
Voltage Probe

Differentiële Voltmeter

Deze elektrische spanningsonde is bruikbaar op laagspanning bij gelijk- en wisselstroom. Zij heeft een meetgebied geschikt voor de meeste "batterij & lamp" experimenten. In tegenstelling met de sonde die bij de CBL2 en de LabPro meegeleverd wordt, bezit deze een aarding.

U kan meerdere sensoren tegelijk gebruiken om parallel- en serieschakelingen te bestuderen.

Samen met de stroommeter kan de wet van Ohm ( het verband tussen stroomsterkte en spanning), de faseverschuiving bij spoelen en het verschil tussen serie- en parallelschakelingen geëxploreerd worden. Ook in elektrochemische experimenten zijn deze twee sondes zeer nuttig.

Specificaties

Meetbereik: - 6 tot +6 V

User guide
Differential Voltage Probe
Voltmeter 30-Volt

30-Volt Spanningsmeter

Deze sensor wordt gebruikt om spanningen te meten binnen een bereik van -30 tot +30 volt. Gebruik deze sensor in experimenten die spanningen groter dan 10 volt bevatten, zoals bijvoorbeeld bij het werken met grote zonnepanelen.

Aangezien deze sensor een breed bereik heeft is de resolutie lager dan van onze Differentiële Voltage Probe, die we aanbevelen voor de meeste experimenten.


User guide
30-Volt Spanningsmeter