Calcium Ion-Selective Electrode Chloride Ion-Selective Electrode Ammonium Ion-Selective Electrode Nitraat Ion-Selective Electrode

De Ion-selectieve Elektroden zijn perfect geschikt om vier, voor het milieu belangrijkste ionen- concentraties,
te meten namelijk Nitraat- (NO3-), Chloride- (Cl-), Calcium- (Ca2+), en Ammonium- (NH4+) ionen

Enkele belangrijke karakteristieken

Het zijn gecombineerde elektroden, gevuld met een gel. Ze zijn niet hervulbaar. Het is belangrijk om weten dat de Vernier ISE membranen, zoals overigens alle PVC ISE membranen, een beperkte levensduur hebben. Maar de vervangbare module van de Vernier ISE's laat u toe om gemakkelijk de oude module te verwijderen en door een nieuwe te vervangen. Voor elke ISE zijn kalibratiestandaards en replacement-modules verkrijgbaar.

Gebruik van elk van onze 4 elektroden

  • Nitraat (NO3-) In praktisch elk wateronderzoek is de concentratie van nitraat ionen een belangrijke parameter. Nitraten komen in het water terecht, via allerlei dierlijk en menselijk afval, via zure regen en via het wegspoelen van kunstmeststoffen uit velden.
  • Chloride (Cl-) Dit ion levert een maat voor het zoutgehalte in allerlei waterstalen. Met onze elektrode kan het zoutgehalte zowel in zeewater als in allerlei voedselbestanddelen gemeten worden.
  • Calcium (Ca2+) Dit ion is de maat voor de hardheid van water, uitgedrukt als [Ca2+]. Deze elektrode wordt daarenboven veel gebruikt om het eindpunt aan te geven van EDTA-Ca/Mg titraties.
  • Ammonium (NH4+) Vooral kunstmeststoffen worden verantwoordelijk geacht voor een verhoogde NH4+ -concentratie in allerlei waterstalen.

User guide
Ion-Selective Electrodes

!
!

Nitraat Ion-Selective Electrode

Chloride Ion-Selective Electrode

Calcium Ion-Selective Electrode

Ammonium Ion-Selective Electrode

Waterkwaliteit
Alle practica voor waterkwaliteit zijn beschikbaar in een uitgebreide handboek met de nodige digitale documenten.

Deze sensor maakt deel uit van het Vernier gamma voor waterkwaliteit

De sensoren die bruikbaar zijn voor het meten van de waterkwaliteit zijn

Meten van de lichtabsorbtie Colorimeter Meten van de lichtsterkte Licht Sensor
Meten van de geleidbaarheid Geleidbaarheidssensor Meten van de zuurtegraad pH Sensor
Meten van het gehalte opgeloste zuurstof Opgeloste zuurstof sensor Meten van de relatieve vochtigheid Relatieve
Vochtigheidssensor
Meten van het debiet Debietmeter Metingen voor het zoutgehalte Saliniteit Sensor
Meten van Ammonium-, chloride-, calcium- en nitraat gehalte Ion-Selective Electrodes
Ammonium, Calcium
Chloride, Nitraat
Metingen voor temperatuur Temperatuursensoren
Turbiditeitsmeter Voor het ophalen van dieptewater Diepwaterstaalnemer