vernier loger pro 3 logo

In het boek Nuclear Radiation with Vernier worden voor deze twee tellers 6 volledig uitgewerkte experimenten beschreven.

 

!

Digitale radioactieve stralingsmeter

Deze digitale Geiger-Muller teller is gevoelig voor alfa-, beta- en gammastralen en bezit een ingebouwde wijzerschaal zodat het autonoom metingen kan uitvoeren.

Elke afzonderlijke inslag kan geregistreerd en weergegeven worden met een beep of afgelezen op een wijzerschaal. Mede omdat het toestel werkt op een (9V) batterij, is het ideaal voor het meten van achtergrondstraling tijdens veldwerk.

Aangesloten op een interface kan het totaal aantal inslagen gedurende een opgegeven tijdsperiode worden geregistreerd. Aldus kunnen stralingstatistieken geëxploreerd worden. De snelheid en de halfwaardetijd van radioactief verval kan worden gemeten en berekend. Ook radonpollutie kan vastgesteld en onderzocht worden.

User guide:
Radiation Monitor