!

Stromingsmeter

Ideaal voor meting in oppervlaktewater. De drie kleurgecodeerde staven maken het mogelijk om op vooraf ingestelde dieptes te meten. De verbindingskabel van 5 meter laat toe dat de meetapparatuur zelf niet boven het water hoeft te worden gehouden, maar op de kant afgelezen kan worden. Samen met de GPS sensor kan bijvoorbeeld de stroomsnelheid van een beek of rivier via de Google Maps exportfunctie van Logger Pro in beeld worden gebracht.

Specificaties
Meetgebied: 0 to 3.5 m/s 12-bit Resolutie (LabPro): 0.0012 m/s 10-bit Resolutie (CBL™, CBL 2™): 0.005 m/s

User guide
Flow Rate Sensor

What’s Included

Sensor Requirements

The Flow Rate Sensor requires a compatible interface and software to collect data. Interface and software sold separately.

 

Compatible Interfaces

The Flow Rate Sensor is compatible with these interfaces:

  • LabQuest
  • LabQuest Mini
  • Go!Link
  • SensorDAQ
  • LabPro
  • EasyLink
  • CBL 2
  • TI-Nspire Lab Cradle
Waterkwaliteit
Alle practica voor waterkwaliteit zijn beschikbaar in een uitgebreide handboek met de nodige digitale documenten.

Deze sensor maakt deel uit van het Vernier gamma voor waterkwaliteit

De sensoren die bruikbaar zijn voor het meten van de waterkwaliteit zijn

Meten van de lichtabsorbtie Colorimeter Meten van de lichtsterkte Licht Sensor
Meten van de geleidbaarheid Geleidbaarheidssensor Meten van de zuurtegraad pH Sensor
Meten van het gehalte opgeloste zuurstof Opgeloste zuurstof sensor Meten van de relatieve vochtigheid Relatieve
Vochtigheidssensor
Meten van het debiet Debietmeter Metingen voor het zoutgehalte Saliniteit Sensor
Meten van Ammonium-, chloride-, calcium- en nitraat gehalte Ion-Selective Electrodes
Ammonium, Calcium
Chloride, Nitraat
Metingen voor temperatuur Temperatuursensoren
Turbiditeitsmeter Voor het ophalen van dieptewater Diepwaterstaalnemer