Educatieve Service

1. Wie kan van onze voorwaarden genieten?

Deze voorwaarden gelden bij groepsaankoop van rekentoestellen en hun accessoires door een individuele school of scholen uit eenzelfde scholengemeenschap.

Voor deze aankopen gelden onze algemene verkoopsvoorwaarden die u worden toegestuurd op aanvraag en te raadplegen zijn op de website. Door het feit van de bestelling verklaart u zich akkoord met alle voorwaarden vervat in deze offerte en met onze algemene verkoopsvoorwaarden.

 

 2. Samenwerken loont

Hoe groter het aantal bestelde toestellen, hoe lager de stukprijs. Scholen kunnen hiervoor samenwerken of hun groepsaankopen laten coördineren binnen de scholengemeenschap. De enige voorwaarden zijn:

a. Gezamenlijke, gelijktijdige bestelling met vermelding van alle deelnemende scholen en de respectievelijke gewenste aantallen.

b. Gelijktijdige levering, desgewenst op elk schooladres apart.

Ook de facturatie en de levering van het extra gratis materiaal kan gebeuren naar elke school afzonderlijk. Gelieve dit duidelijk te vermelden op de bestelbon(nen).

 

3. Waarborg

De waarborg op rekentoestellen van deze offerte loopt 3 jaar volgens de algemene voorwaarden van Texas Instruments en Casio. Bij een groepsaankoop ontvangt u een voor uw school gepersonaliseerd garantiecertificaat dat u valideert met de stempel van de school en bij elk toestel meegeeft.

Als een toestel defect is en onder de garantievoorwaarden valt, voorziet Rhombus in een vlugge herstelling of omruiling.

Extra service bij accidentele beschadiging

Als een toestel defect is en niet onder de garantievoorwaarden valt (bijvoorbeeld gebroken scherm of uitgelopen batterijen), zal Rhombus u gedurende de garantieperiode een vervangtoestel aanbieden aan de op dat moment meest voordelige prijs die overeenkomt met de grootteorde van uw groepsaankoop die u initieel deed. Na telefonisch overleg zenden wij u een prijsofferte voor een nieuw toestel.

4. Een duidelijke prijs

Rhombus biedt u de beste voorwaarden en prijs/service-verhouding aan die verkrijgbaar zijn op de Belgische markt. Als u in dit verband vragen of opmerkingen heeft, aarzel dan niet ons te contacteren.

Onze prijzen zijn altijd inclusief:

· BTW = 21 %

· Bebat milieutaks

· Recupel recyclagetaks op elektronische apparaten

De transportkosten zijn gratis voor verzendingen ter waarde van minstens € 200.

Voor een online groepsaankoop komt er bovenop de stukprijs een commissie voor de beveiligde https-betaling van 3% op het totaalbedrag.

5. Ruime betalingstermijn

Bij uw bestelling vragen wij u geen voorschot en bij levering geen onmiddellijke betaling. Onze facturen zijn betaalbaar op 30 dagen. Deze ruime betalingstermijn van een maand moet u in staat stellen om indien nodig het geld bij uw leerlingen te collecteren. Bij overschrijding van deze termijn geldt de in onze algemene verkoopsvoorwaarden gestelde procedure.

6. Geen kortstondige reclameaanbieding, maar een langdurige offerte met prijsstabiliteit

Onze prijsofferte is minstens geldig is tot 30 april van het lopende schooljaar.

Eventuele kleinere bijbestellingen (wegens nieuwe leerlingen bv.) zijn mogelijk tot de paasvakantie aan dezelfde toestelprijs als deze van uw groepsaankoop, wel vermeerderd met een forfaitaire bijdrage in de verzendkosten van € 6.00 per verzending (indien het totaal van de bijbestelling kleiner is dan € 200).

7. Trouw wordt beloond

Voor Rhombus zijn scholen niet zomaar klanten, maar partners waarmee we doorheen de jaren een goede relatie wensen mee op te bouwen. Daarom bieden wij u een extra voordeel aan als u opeenvolgende schooljaren uw groepsaankoop, of andere producten zoals sensoren of audiovisuele oplossingen aan ons toevertrouwt. Voor elke school maken wij een gepersonaliseerde offerte die rekening houdt met de aankopen van de vorige schooljaren.

8. Korte leveringstermijnen

De gemiddelde levertijd is ongeveer 1 week na bestelling. (afhankelijk van de voorraad op dat ogenblik) Wij doen in elk geval ons best om u steeds zo vlug mogelijk te leveren op het moment dat het voor uw schoolorganisatie het best uitkomt.

9. Gratis materiaal

Bij zowel Texas Instruments als Casio als HP rekentoestellen bieden wij extra gratis rekentoestellen of educatieve accessoires aan.
De school kan na de aankoop kiezen uit een lijst van beschikbaar materiaal.

10. Extra educatieve ondersteuning

Wij staan elke dag tot uw dienst als u vragen heeft over de werking van uw toestel en bij technische problemen. Indien nodig verwijzen we efficient door naar de technische diensten van de fabrikant.

De leraars wiskunde, wetenschappen, economie van uw school kunnen aan gunstvoorwaarden een persoonlijk docententoestel Texas Instruments bekomen. Dit aanbod is beperkt tot 1 toestel per leraar, per type, per schooljaar.

Een consulent van Texas Instruments of Casio kan op uw school kosteloos een workshop verzorgen over het educatief gebruik van deze rekentoestellen.

Vraag een offerte - Bezoek Rhombus - Leg een demonstratie vast - Naar de Homepage