!

Bodemvochtigheidsensor

Via de elektrische capaciteit van de bodem bepaalt deze sensor de relatieve vochtigheid van de ondergrond.
Voor proeven in ecologie en biolog

Deze gebruiksvriendelijke sensor dient in de bodem te worden gestoken en geeft dan het procentuele volumetrische vochtgehalte van de bodem weer.

Ideaal om experimenten uit te voeren in de ecologie, milieuwetenschap, landbouwwetenschap, tuinbouw, biologie, en meer. ie.

 • Meet het verlies van bodemvocht in de tijd als gevolg van verdamping en opname door planten.
 • Evalueer de optimale bodemvochtigheid voor verschillende planten.
 • Monitor bodem vochtgehalte om de irrigatie in kassen te controleren.
 • Beheer tuingrondvocht.
 • Ecocolumn onderzoeken.

User guide
Soil Moisture Sensor

What’s Included

Sensor Requirements

The Soil Moisture Sensor  requires a compatible interface and software to collect data. Interface and software sold separately.

 

Compatible Interfaces

The Soil Moisture Sensor is compatible with these interfaces:

 • LabQuest
 • LabQuest Mini
 • Go!Link
 • SensorDAQ
 • NXT Sensor adapter
 • LabPro
 • Easy!Link
 • CBL 2
 • TI-Nspire Lab Cradle