logogros_00

AplusiX Wiskunde-assistent

Aplusix II is een programma om algebra aan te leren en is voornamelijk bedoeld voor leerlingen tussen 13 en 16 jaar oud. Sommige rekenoefeningen kunnen al vanaf 10 jaar gemaakt worden.

Aplusix is een programma dat leerlingen helpt bij het maken van numerieke en algebraïsche berekeningen. De leerling maakt alle berekeningen zelfstandig. Aplusix controleert de berekeningen, genereert talrijke oefeningen en maakt het mogelijk om toetsen te maken.

Aplusix II werd ontworpen om in de normale klassituatie geïntegreerd te worden: het lijkt sterk op de normale pen-en-papier methode, gebruikt een zeer intuïtieve algebraïsche invoer van uitdrukkingen en bevat 400 types van oefeningen.

 

Vier soorten van activiteiten

1.   Oefenen: De leerling heeft na elke stap feedback en heeft onbeperkte tijd

2.   Toets: De leerling heeft een voorafgegeven tijd en geen doorlopende feedback

3.   Verbeter jezelf: de leerling kan een gemaakte toets herbekijken en zijn fouten verbeteren.

4.   Terugspelen: de leerling kan de gemaakte oefeningen stap voor stap herbekijken.

De voornaamste functies voor leerlingen

·   Intuïtieve invoer in twee dimensies

·   Selecteren, kopiëren, plakken en slepen van algebraïsche uitdrukkingen

·   Bepaalde berekeningen kunnen door het programma worden uitgevoerd

·   Oplossingen van de oefeningen kunnen opgevraagd worden en er kan een punt berekekend worden

  De voornaamste functies voor leerkrachten

·   400 types van oefeningen, gegroepeerd per soort en niveau

·   Instellingen die per klas kunnen worden aangepast (welke berekeningen kunnen

de leerlingen door Aplusix laten doen, heeft een leerling toegang tot de oplossing...)

·   Overzichten van de oefeningen (gemaakt, geprobeerd, juist en met hoeveel fouten)

·   Een ontwerpmodule om oefeningen en opgaven te maken

·   Een beheermodule voor de aanmaak van accounts en klassen.

 

!

Aplusix II : Single licentie

Aplusix II : 15 posten licentie

Aplusix II : 30 posten licentie

Aplusix II : 45 posten licentie

Aplusix II : 60 posten licentie

Aplusix II : 60 posten licentie - 1 jaar geldig

Aplusix II : School site licentie

Aplusix II : School site licentie - 1 jaar geldig

Aplusix II : Leerlingen licentie - 1 jaar geldig

Aplusix II : Leerlingen licentie voor laptop - 1 jaar geldig

Upgrade : Extra single licentie

Upgrade : van single licentie naar 15 posten

Upgrade : van 15 posten naar 30 posten

Upgrade : van 30 posten naar 60 posten

Upgrade : van 60 posten naar een licentie op site