Rhombus logo

Pedagogisch dossier rekentoestellen

Met de eindtermen en de nieuwe leerplannen wordt het gebruik van het rekentoestel een verplichting, zelfs al vanaf de derde graad van de basisschool.

 

Waar dient u bij de invoering van een rekentoestel in het klaslokaal rekening mee te houden?

  Voor het basisonderwijs volstaat een toestel met de 4 hoofdbewerkingen. Maar het is aan te bevelen een toestel dat de volgorde der bewerkingen respecteert (1+2x3=7) en ook rekent met breuken te nemen.

  In de eerste graad van het secundair onderwijs wordt een wetenschappelijk rekentoestel gebruikt. Maar het heeft vele pedagogische voordelen om al in de eerste graad een eenvoudig grafisch toestel in te voeren.

  Voor de tweede S.O. is een grafisch rekentoestel ideaal om te voldoen aan de ICT-verplichtingen van de leerplannen. Voor de sterk-wiskundige afdelingen van de derde graad aso moet het toestel ook formeel kunnen rekenen (computer algebra).

  Voor het hoger technisch en universitair wetenschappelijk onderwijs is meestal een programmeerbaar toestel noodzakelijk met geavanceerde, ook grafische mogelijkheden. Toestellen met symbolische rekenmogelijkheden zijn hier uiteraard een groot pluspunt.

  Voor de sterk wetenschappelijk en wiskundig geöriënteerde afdelingen in secundair en hoger onderwijs geven toestellen met Flash-technologie een sterke meerwaarde omdat specifieke en gepersonaliseerde toepassingen kunnen geïnstalleerd worden en omdat de systeemsoftware steeds opnieuw ge-updated kan worden.

  Voor economische studierichtingen moeten ook alle financiële functies op het toestel beschikbaar zijn.

Het is zowel voor de leraar als voor de leerlingen het best dat iedereen over eenzelfde rekentoestel beschikt:

  Geen oneerlijke concurrentie tussen leerlingen met een duur en leerlingen met een eenvoudig rekentoestel.

  Pedagogisch comfort: zelfs als een leraar de werking van alle modellen zou kennen, blijft het moeilijk om klassikaal de nodige uiteenlopende instructies te geven.

  Er kan een overhead-projectie-model worden ingeschakeld

  Bij het opstellen van een cursus of oefeningenbladen kunnen efficiënt schermafdrukken worden geïntegreerd.

  Bij elke toepassing kan eenduidig verwezen worden naar de handleiding.

  Er kunnen gegevens en programma's uitgewisseld worden.

Voor de meest voordelige prijs gebeurt de aankoop best centraal door de school, het boekenfonds of de vriendenkring. Dit heeft ook het organisatorische voordeel dat alle leerlingen tegelijkertijd over het rekentoestel beschikken.

Er zijn 3 mogelijkheden :

  Ofwel betaalt de leerling het toestel aan de school en wordt het zijn eigendom.

  Ofwel leent de school, samen met het pakket schoolboeken, een toestel uit voor het lopende schooljaar en betaalt de leerling huurgeld en eventueel een waarborg. Dit laat toe dat de leerlingen elk jaar het best geschikte type toestel krijgen.

  Ofwel stelt de leraar de rekentoestellen enkel ter beschikking tijdens de les en blijven de toestellen in het klaslokaal. Deze werkwijze is geschikt in het basisonderwijs, de eerste graad S.O. en ook voor duurdere toestellen in de derde graad S.O.

Om een nog betere prijs te bekomen kunnen scholen uit eenzelfde scholengemeenschap samen een aankoop organiseren.
Hoe groter het totaal, hoe lager de stukprijs. De levering en facturatie kan weliswaar aan elke school apart blijven.