Wiskunde

!

De pracht van priemgetallen

Dit boek vertelt, met de nodige humor, de geschiedenis van de langste zoektocht ooit, een zoektocht naar verborgen patronen in schijnbare willekeur. Maar het verhaalt vooral de lotgevallen van de vaak kleurrijke helden wier leven grotendeels in het teken stond van hun passie voor priemgetallen. Het boek is geschreven voor niet-wiskundige lezers die heimelijk toch geïntrigeerd zijn door dit mysterieuze vak.

Paul Levrie, Rudi Penne
ISBN10 9035138635

Wie als eerste een priemgetal van minstens 100 miljoen cijfers vindt, krijgt een prijs van 150.000 dollar. Het grootste bekende priemgetal tot op heden telt 17.425.170 cijfers. Waarom zijn priemgetallen zo belangrijk? Wat maakt ze zo intrigerend? Je komt ze tegen op de onverwachtste plaatsen: bij onlinebankieren, in de voortplantingscyclus van cicaden, bij pogingen om contact te leggen met buitenaardse wezens, en zelfs in titels van bestsellers. Priemgetallen zijn de bouwstenen van alle getallen en worden al meer dan 2000 jaar grondig bestudeerd. Maar tot dusver weigeren ze hun geheim prijs te geven, want ze blijken even onvermijdelijk als onvoorspelbaar. Dit boek vertelt, met de nodige humor, de geschiedenis van de langste zoektocht ooit, een zoektocht naar verborgen patronen in schijnbare willekeur. Maar het verhaalt vooral de lotgevallen van de vaak kleurrijke helden wier leven grotendeels in het teken stond van hun passie voor priemgetallen. Het boek is geschreven voor niet-wiskundige lezers die heimelijk toch geïntrigeerd zijn door dit mysterieuze vak, de koningin van de wetenschappen, dat treffend beschreven wordt in het voorwoord van Jean Paul Van Bendegem.

"Als geen ander weten zij u te bijten met de pracht van de priemgetallen."

Ionica Smeets, wiskundemeisje de Volkskrant

Pythagoras en de rechtvaardige rechters

Wiskunderoman van Jan Helmer. (deel 2)

Jan Helmer slaagt er weer in de wiskunde voor iedereen begrijpbaar in een boeiend en spannen verhaal te verpakken. De legende van Pythagoras leeft voort!

Overtuig je ervan, dat wiskunde niet alleen in stoffige leslokalen plaatsvindt. Sophia en Matteo gebruiken de statistiek als een toverkunst. ze rekenen met kansen om de verborgen codes te kraken en zo hun geluk te redden.

Wat heeft Pythagoras met het gestolen schilderij van de Gebroeders van Eyck te maken?

 

Auteur:

Jan Helmer, geboren in 1955 in Amsterdam, is sinds 1978 docent Wiskunde en was jarenlang auteur en eindredacteur van diverse wiskundemethoden. Daarnaast ontwikkelde hij spellen voor de speelgoedmarkt en TV. Speciaal voor dit boek bedacht hij het kaartspel "10 voor Pythagoras".

Het mysterie van Pythagoras

Wiskunderoman van Jan Helmer. (deel 1)

 

Over wat ik nog wil schrijven

Jean-Paul Van Bendegem.

Dit boek daagt iedereen uit om op een vernuftige en speelse manier betoverd te worden door de mysterieuze samenhang tussen alle dingen.

nieuwe_getallenstelsels

Nieuwe getallenstelsels

Arno van den Essen

Over schoonheid en nut van ongewone wiskunde.

Magische vierkanten

Arno van den Essen

Van Lo-Shu tot sudoku : de wonderbaarlijke geschiedenis van wiskundige puzzels.Dit boek vertelt de fascinerende geschiedenis van de magische vierkanten. Bovendien bevat het een primeur: de auteur is er in geslaagd de methode te vinden waarmee Benjamin Franklin in één avond een serie magische vierkanten wist te maken die zo ingewikkeld waren dat ze wiskundigen eeuwenlang hoofdbrekens hebben bezorgd.

In de ban van wiskunde

Het cultuurverschijnsel mathematica in beschaving, kunst, natuur en leven.

Popularisering van wetenschap is volop in de belangstelling. Veelal betreft het dan het domein van de toegepaste wetenschappen. Wiskunde, koningin en moeder van alle wetenschappen, is daar zelden bij. Dat heeft ongetwijfeld te maken met de wijdverbreide zoetwatervrees voor die boeman van het schoolse verleden. De meeste vulgarisatiewerken over wiskunde beperken zich dan ook veelal tot specifieke onderwerpen van geschiedkundige of aanschouwelijke aard. Dit boek wil juist een breder panorama laten zien van het intrinsieke karakter van de wiskundige methodiek en dat voor een ruim publiek. Tegelijk wil het ook de maatschappelijke en culturele relevantie van wiskunde onder de aandacht brengen.

Het boek richt zich in de eerste plaats tot iedereen die wil weten wat je nu kunt met wiskunde. Zeker ook wie met negatieve vooringenomenheid tegen het vak aankijkt wegens nare schoolervaringen. Het wil hem vooral de natuurlijke en creatieve kant van logisch denken tonen. Maar het is evenzeer bedoeld voor de wiskundeliefhebbers. Wie begaan is met de promotie van het vak, vindt in de gegeven voorbeelden ongetwijfeld inspiratie en ruimere achtergrond. De concrete inhouden vergen weinig meer dan wat elementaire begrippen uit de middelbare school en zijn ook voor de gewone ‘toerist’ toegankelijk gemaakt en vergezeld door talrijke tekeningen en afbeeldingen. Erg boeiend maakt het boek duidelijk hoe rijk wiskunde is, hoeveel wiskunde met het leven van elke dag te maken heeft, hoezeer wiskunde cultuur is.

Nieuwe herdruk Juni 2008.


Meetkunde - René Descartes

La Géométrie verscheen als aanhangsel in Discours de la Méthode van René Descartes, voor het eerst uitgegeven in 1637 door Jan Maire te Leiden.
In de Discours formuleerde Descartes zijn methode met vier regels. Accepteer pas iets als er niet meer aan getwijfeld wordt. Verdeel een probleem in zoveel stukken als nodig is voor de oplossing. Orden de gedachten van de meest eenvoudige tot de meest gecompliceerde dingen. Maak een systematisch en zo volledig mogelijk overzicht ten einde niets te vergeten. La Géométrie is een voorbeeld van zijn wetenschappelijke methode toegepast op de meetkunde.

Dit boek bevat een inleiding tot de meetkunde van Descartes en een volledige vertaling uit het Frans en Latijn van zijn Géométrie. De vormgeving van de vertaling is zo gekozen dat de lezer een bijna getrouw beeld krijgt van de oorspronkelijke tekst. De tekeningen zijn zeer nauwkeurig opnieuw ontworpen. Door meetkundige problemen algebraïsch te beschrijven baande Descartes de weg voor de moderne analytische meetkunde.

Er is geen specifieke wiskundige kennis nodig om het boek te begrijpen. De lezer wordt door Descartes wel uitgenodigd zelf ook een en ander te onderzoeken.

Vertaald en ingeleid door Wim W. Wilhelm.

ISBN 9789059723207
Jaar 2009
Pagina's 200
Taal NL

Logicomix

Een epische zoektocht naar de waarheid.

Logicomix is een nieuw soort beeldroman. De spirituele odyssee van filosoof Bertrand Russell is verweven met die van grote denkers als Frege, Hilbert, Gödel en Wittgenstein. Russells ambitieuze doel – het bepalen van onwrikbare logische grondslagen voor de wiskunde – blijft buiten bereik. Toch houdt hij koppig vast aan zijn missie, die hem uiteindelijk bijna tot waanzin drijft.

Logicomix is zowel een historisch epos als een verklaring van de grootste ideeën van de wiskunde en moderne filosofie. In een expressieve klare lijn, met een dramatisch verhaal en rijke karakterschetsen, maakt dit boek filosofie en logica toegankelijk voor een breed publiek.

Paperback - Aantal pagina's : 352.

Auteurs: Apostolos Doxiados en  Christos Papadimitriou.

Vertaald door Mat Schifferstein

Website: http://www.logicomix.com/

De Indische klerk

Fascinatie voor getallen.
 

Januari 1913. De charismatische en excentrieke wiskundige G.H. Hardy ontvangt een mysterieuze envelop. Hij vindt hierin een brief van een Indische klerk, Srinivasa Ramanujan, die beweert op het punt te staan van een revolutionaire ontdekking te doen. De collega's van Hardy geloven niet dat Ramanujan een genie is, maar Hardy besluit de klerk serieus te nemen en laat hem uit Indië overkomen. Deze keuze zal niet alleen zijn eigen leven en dat van zijn vrienden veranderen, maar de hele geschiedenis van de wiskunde.

Recensies en extra informatie:

http://coenpeppelenbos.blogspot.com/2009/08/recensie-david-leavitt-de-indische.html

http://boekbladleest.blogspot.com/2009/07/vincent-leest-de-indische-klerk-van.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Srinivasa_Ramanujan

http://nl.wikipedia.org/wiki/Srinivasa_Aaiyangar_Ramanujan

apologie_van_een_wiskundige

Apologie van een wiskundige

G.H. Hardy

Met een voorwoord van C.P. Snow.

getalmysteries

De getalmysteries

Marcus du Sautoy

Een wiskundige reis door het dagelijks leven.

symmonster

Het symmetriemonster

Marcus du Sautoy

Een wiskundige op zoek naar het geheim van een van de belangrijkste natuurverschijnselen.

Het Mysterie van Pythagoras

"Het Mysterie van Pythagoras" is een spannende roman waarin de de twee jongeren alle problemen waarin ze terecht komen met wiskunde oplossen.

Auteur: Jan Helmer (°1955) wiskundedocent Blariacumcollege, Venlo.

Pythagoras komt letterlijk en figuurlijk tot leven en toont zich een ware leermeester. Het boek is geschreven voor de jeugd tussen 12 en 16 jaar, maar gebleken is dat er eigenlijk geen bovengrens bestaat. Voor gebruik in de les of voor zelfstudie is er op de site www.pythagorasproject.nl bij ieder wiskundigonderwerp voldoende oefenmateriaal te vinden, dat voor eigen gebruik gratis kan worden gedownload. Daarnaast staat er nog projectmateriaal voor scholen op en is er veel over Pythagoras en zijn filosofie te lezen.

Het Symmetriemonster

Een wiskundige op zoek naar het geheim van een van de belangrijkste natuurverschijnselen.

Hoe is het om door een briljante ingeving een eeuwenoud wiskundig vraagstuk op te lossen? En om, tien minuten later, erachter te komen dat je daarbij een denkfout hebt gemaakt?

Auteur: Marcus du Sautoy

Marcus du Sautoy begint zijn persoonlijke zoektocht naar de geheimen van symmetrie op zijn veertigste verjaardag. Hij neemt de lezer mee op zijn reis van twaalf maanden rond de wereld en door de geschiedenis: van het Alhambra in Granada naar de Franse revolutie en van de Goldberg Variaties van Bach naar de piramiden van Gizeh. Een bont gezelschap van excentrieke wiskundigen uit alle tijden en windstreken komt in zijn verhalen tot leven.

Hoogtepunt is de meest spannende ontdekking in de wiskunde tot nu toe: het Monster, een gigantische sneeuwvlok die zich voordoet in een 196.883-dimensionale ruimte, met meer symmetrieën dan atomen in de zon. Met het wiskundig bewijs van deze sneeuwvlok werd het geheim van de symmetrie ontraadseld.

ISBN: 9789057122866
360 pag.

De uitvinding van de Cirkel

Johan Gielis

De meetkunde van de natuur.

Auteur Johan Gielis slaagt er in om abstracte vormen zoals cirkels, vierkanten, driehoeken, spiralen, kubussen en piramides en natuurlijke vormen van bloemen, bladeren, vogeleitjes, schelpen en zeesterren te beschrijven met 1 wiskundige formule, de 'Superformule'.
boek tessallations file

Tessalations File

This 32-page file is a collection of regular, semi-regular and non-homogeneous tessellations, each drawn on a A4 sheet. They form a useful teaching aid for lessons on symmetry, tessellations and pattern making.
boek introduction to tesselations

Introduction to Tesselations

At last, a definitive book introducing the intriguing geometrical world of tesselations. Written in a clear, understandable style, this comprehensive guide is a complete resource book with hundreds of detailed graphic illustrations. It takes you from the simplest fundamental concepts to the intricate and exacting procedures of creating Escher-like designs. You’ll merge geometric problem-solving skills with artistic exploration as you discover the fascination of these infinitely repeating patterns of line and shape.

256 pp.

The Golden Section

What do a pyramid, a shell, the Parthenon, an egg, and a human body have in common ? All have dimensions that approximate the Golden Section, a unique ratio found in nature, art, and architecture. This carefully designed sequence of algebra and geometry problems illuminates the ratio and its many applications. Students learn about squares and Golden Rectangles, how to construct pentagons and pentagrams, Fibonacci numbers, and more. Includes a wide range of problem-solving activities.

84 pp.

See also poster: The golden Proportion

boek inversions by scott kim

Inversions by Scott Kim

Inversions is an exciting way to introduce your students to basic concepts of symmetry. The book contains over 60 mind-boggling lettering designs by Scott Kim, the mathematical artist Isaac Asimov called "the Escher of the alphabet". Each word in "Inversions" exhibits some kind of striking geometrical symmetry. For instance, the word MIRROR is written with reflectional symmetry, SYMMETRY reads the same upside down, and INFINITY spirals off to infinity. The accompanying essays connect mathematics and symmetry with art psychology, and music. There is also a section that shows students how to create their own inversions.

Book : 128 pp

boek harmonious connections maths and music

Harmonious Connections Book: Maths and Music

From the beat of a tribal drum to a choir of crickets--music is everywhere. Math and Music explores the music of various cultures and the sounds heard in nature while highlighting the mathematical concepts, such as proportion, patterns, Fibonacci numbers, geometric transformations, and trigonometry, found in music.


This book examines the music of various cultures, sounds heard in nature, and explains the mathematics involved, such as patterns and Fibonacci numbers. Book : 168 pp.

See also poster: "Harmonious Connections" This companion poster explores mysterious connections between seemingly different entities, such as music and animals! A four-page guide explains the connections students may discover.

toolkitfractals

Fractals: A Tool Kit of Dynamics Activities Series

Set of the 4 books: 15% discount!

toolkitmandelbrot

The Mandelbrot and Julia Sets: A Tool Kit of Dynamics Activities

The last in the Tool Kit series, this book delves into the study of complex dynamics through the intricate images discovered by Benoit Mandelbrot. Your students can experiment with a process called “linearization”—taking an intractable problem and approximating it with one that is solvable.
This is an exciting new area of study, and meshes nicely with topics covered in algebra courses.

152 pages

Set of the 4 books: 15% discount!

toolkitchaos

Chaos: A Tool Kit of Dynamics Activities

This book introduces and explores the mathematical phenomenon known as chaos. One of the major topics for discussion is the “butterfly effect,” where very small changes in the initial configuration of a system lead to great discrepancies down the road. To study this effect, you'll use graphing calculators and spreadsheet software.
While applicable to many mathematics courses, Chaos works especially well as a supplement to your algebra curriculum.

248 pages

Set of the 4 books: 15% discount!

toolkititeration

Iteration: A Tool Kit of Dynamics Activities

Iteration is a time-honored process in mathematics, but recent technology allows us to look at iteration with a fresh eye. Share the astounding discoveries scientists and mathematicians have made in recent years and how those discoveries are used in many different areas of study.
The book can be used in many mathematics courses but is especially suited to an algebra class.

152 pages

Set of the 4 books: 15% discount!

boek fibonacci fun

Fibonacci Fun : Fascinating Activities with Intriguing Numbers.

This book contains a series of activities based on Fibonacci numbers and the golden ratio.. Take your students on explorations like : tree branching, a bee's family tree, golden triangles, and ways to pay for a token. Topics include geometry, statistics, networks, coordinate graphing, calculators, number bases, problem solving, and patterns.

72 pp.
boek number treasury

Number Treasury

An extensive study of number patterns : prime and composite numbers, plane and figurate numbers, digital patterns, and more. Include definitions, examples, exercises, a project, and hints form programming a computer to generate lists of the different types of numbers and solutions.

208 pp.

boek pascals triangle teachers guide

Pascal’s Triangle Teacher’s Guide

Starting with the simple rule which generates the numbers of Pascal’s triangle, it is remarkable how many other patterns and properties there are to discover. Any teacher who would like te convey something of the wonder of mathematics would find little better than the material contained in this book.

40 pp.

boek visual patterns in pascals triangle

Visual Patterns in Pascal’s Triangle

To solve a problem, students must establish connections between the number patterns in Pascal’s Triangle. Includes all elements of the first 60 rows of the triangle and their factorizations, plus two-colour Pascal’s Triangle patterns that can be removed for bulletin board display. Teaching suggestions and solutions.

144 pp.

boek mathematical models

Mathematical Models

This is the classic book of detailed instructions for making a wide variety of mathematical models of all kind.
Complete nets are given for all regular Archimedean and stellated polyhedra together with a number of interesting compounds. There are sections on paper folding, dissections, curve stitching, linkages, the drawing of loci and the construction of plane tessellations. This is not a cut-out book.
boek portraits for classroom bulletin boards. vol4

Portraits for Classroom Bulletin Boards. Vol 4

Profiles of outstanding contributors to mathematics and science.

Each reproducible A4 portrait faces a one-page biography.

Volume 4 : Scientist

boek portraits for classroom bulletin boards. vol3

Portraits for Classroom Bulletin Boards. Vol 3

Profiles of outstanding contributors to mathematics and science.

Each reproducible A4 portrait faces a one-page biography.

Volume 3 : Women Mathematicians

boek portraits for classroom bulletin boards. vol2

Portraits for Classroom Bulletin Boards. Vol 2

Profiles of outstanding contributors to mathematics and science.

Each reproducible A4 portrait faces a one-page biography.

Volume 2 : Mathematicians 2, (1571 to 1855 A.D.)

boek portraits for classroom bulletin boards. vol1

Portraits for Classroom Bulletin Boards. Vol 1

Profiles of outstanding contributors to mathematics and science.

Each reproducible A4 portrait faces a one-page biography.

Volume 1 : Mathematicians 1, (624 B.C. to 1642 A.D.)

boek a graphing matter

A Graphing Matter : Activities for Easing Into Algebra

 

Activities in A Graphing Matter engage students with concrete problems and experiments in which variables represent quantities they can see and measure. After collecting and graphing data, students analyze graphs to discover patterns, find relationships between variables, write equations, and hypothesize about how changing the experiment would affect the "look" of the graph. These informal explorations of graphs and equations provide a bridge between the concrete and the abstract, building a foundation for more formal operations students will study later in algebra. Your students will find it hard to stop graphing once they’re hooked by these activities!

136 pp.

boek be a codebreaker

Be a Codebreaker !

Breaking codes using letter frequency is an interesting activity. There are clear principles to be followed but also plenty of opportunities for inspired guesses and sudden good ideas. The setting is of acient maps, mysterious deads, lost cities and shipwrecks.

35 pp.

boek tangrams

Tangrams

This colourful book deals in a fresh way with a very old puzzle of Chinese origin. A square is cut into 7 pieces and with them you have to construct a large variety of images and patterns.

26 pp.

boek pentominoes

Pentominoes

If you take five squares of the same size and join them edge to edge, the resulting shape is a Pentomino. There are 12 different pentominoes and the number of patterns you can make with them is very large. This books shows possibilities, poses problems and suggests fruitful lines of investigation.

35 pp.

boek knots puzzle book

Knots Puzzle Book

Through a series of interesting puzzles, Heather leads us gently into an understanding of the theory of knots. This is a colourful and original book, offering a delightful introduction to knot theory. Having a length of real string or rope to hand would be a great help !

35 pp.
boek crossmatics

Crossmatics

A challenging collection of 45 cross-number puzzles that reinforce basic number understanding and problem-solving skills. Students fill in crossword-like grids using numerical clues.

56 pp
boek secret messages

Secret Messages

A collection of puzzles using codes and ciphers giving a light-hearted dash through the history of cryptography.

50 pp.
probability_activities

Probability Activities

Introduce Probability Concepts to Students Who Might Not Otherwise Experience Them.
Probability Activities uses practical situations to sustain class interest and encourage participation while developing specific problem-solving techniques. Palindromes, magic squares, alpha-numerics, brain busters, and problems from The Guinness Book of World Records appear in many lessons. Unique problems promote interesting discussions that motivate students. Probability Activities is a series of 61 lesson guides, each designed to be covered in one class period. Each lesson includes an outline of objectives, required materials, and a description of class activities. These lesson guides include transparency masters for group work and problem sets. Most lessons include quizzes. Six unit tests and answer keys are included. A great resource for the general math and pre-algebra classroom !

320 pp.

Vasarely

Inspired by the innovative use of color in Bauhaus art, Hungarian painter Victor Vasarely (1906-1997) developed his own abstract-geometric visual language, exploring the relationship between pure form and pure color. Vasarely’s experimentation with optical effects in the 1940s and 50s earned him a central role in the evolution of Op Art. By the late 50s and early 60s, he concentrated on the “democratization of art” by no longer producing his works as expensive originals but in large editions of affordable screen prints; this attempt to redefine the position and function of the artist in society was an important first step in the Pop Art movement. Vasarely’s boldly colorful and eye-popping paintings are instantly recognizable and remain entirely modern and relevant today.

TASCHEN's Basic Art series offers budget-minded readers quality books on the greatest artists of all time. The neat, slick format and nice price tag make Basic Art books perfect for collecting.

This book in the Basic Art series features:

  • a detailed chronological summary of the artist's life and work, covering the cultural and historical importance of the artist
  • approximately 100 color illustrations with explanatory captions
  • a concise biography
magie escher

La Magie de M.C. Escher

Aussi beau et rigoureux qu'une oeuvre d'Escher, le livre 'La Magie de M.C. Escher' a tout pour faire partie des études classiques consacrées à un grand artiste.

Aucun artiste n'a travaillé aussi dur pour témoigner de ce qu'il percevait que M.C. Escher. Ses visions elles-mêmes étaient assez remarquables: pour Escher, la peau du monde visible n'était rien de plus qu'un morceau de tissu que l'on pouvait couper, plier, mettre en forme et réarranger de merveilleuses façons.

Incluant aussi bien les gravures les plus célèbres que de nombreux dessins inédits, les oeuvres d'Escher s'offrent ici comme une brillante exploration animée, éclairée par ses propres paroles. L'ouvrage nous entraîne dans l'univers intérieur de l'artiste, un royaume inexploré débordant de conceptions et d'inventions exotiques.

M.C. Escher L'Oeuvre Graphique

Biographie et 76 illustrations avec introduction et commentaires du graveur.

 

Brooks Pfeiffer, Bruce (ED)
Softcover, flaps, 18.5 x 23 cm (7.3 x 9.1 in.), 96 pages
Taschen Basic Art Series

M.C. Escher Kaleidocycli

Werk samen met een van de origineelste kunstenaars van onze tijd!

In dit boek wordt de magie van Eschers werk in drie dimensies tot leven gewekt. U kan zelf schitterend gedecoreerde geometrische ruimtefiguren in elkaar zetten uit gestanste bladen. Ontdek zo de schoonheid van regelmaat en symmetrie, die voortkomt uit de kruising van de stereometrie met de kunst de vlakvullingen van Escher.

The Magic Mirror of M.C. Escher

This magnificent book is a revealing study of the life and works of one of the most astonishing artists of our time. Copiously illustrated with his finished works, it also shows many of the sketches, studies and diagrams which he made while creating his magical effects. Esher claimed to know nothing of mathematics, but he was fascinated by it and it inspired so much of his exploration into the nature of perception.

The Platonic Solids Activity Book

The Platonic Solids Activity Book contains blackline masters for 11 stand-alone activities that guide student inquiry into the fascinating mathematics of the Platonic Solids. Activities explore regular and nonregular polyhedra, three-dimensional symmetry, space packing, cross sections, duality, and Euler's Formula. Includes instructions for 14 independent student projects, annotated bibliography, and blackline masters for creating the models.

156 pp.

The Story of Mathematics

By Richard Mankiewicz, with a foreword by Ian Stewart.
The development of mathematics can be seen in a wealth of images, from the richly illuminated manuscripts of the Middle Ages to the deeply unsettling art of Dali and Duchamp, from the austere beauty of Babylonian clay tablets to the delicate complexity of computer-generated pictures. These images, and many others, are lavishly reproduced to accompany a text that travels from the dawn of Chinese and Indian civilizations to the scientific and digital revolutions of our day.

Problem Solving

Crossing the River with Dogs and Other Mathematical Adventures

Build Your Students' Problem-Solving Skills
Problem Solving Strategies will strengthen your students' ablity to think critically and creatively.

The NCTM Principles and Standards for School Mathematics state that problem solving should be integrated throughout all courses and grade levels. However, many students never encounter valuable strategies such as matrix logic or unit analysis. And in content-crowded mathematics classes, few students get the practice necessary to fully develop problem-solving skills. By taking a semester course in problem solving, students can master a multitude of strategies while developing confidence in their problem-solving abilities.

The Instructor's Resource Book and Answer Key includes everything you need to successfully launch this course at your school.

Geometric Patterns Series

Geometric Patterns Islamic Art & Architecture


With its concentration on geometrical form, Islamic art and architecture offer a very rich source of wonderful patterns to study and investigate. The original inspiration for this book came from visits to the buildings of Moorish Spain.

Geometric Patterns Series

Geometric Patterns Series

Geometrical Patterns form Tiles and Brickwork

Bricks and tiles are two of the most universal and ancient building materials. The are employed in repetitive arrangements to give strength to the structure leading to many different kinds of bonds and styles of surface patterning. There are patterns to be seen and this book draws attention to them in an interesting and stimulating way.

Geometric Patterns Series

Geometric Patterns Series

Geometric Patterns from Churches and Cathedrals

This book directs the eyes to the wealth of geometrical patterns in ecclesiastical buildings. Many of the fine photographs are accompagnied by simplified line drawings which clarify and draw attention to the patterns which the artists and craftsmen used as the basis of their work ?

Geometric Patterns Series

Geometric Patterns Series

Geometric Patterns from Roman Mosaics

Many people will be surprised and delingted realising how inventive Roman mosaic makers were. The book concentrates on the geometric borders and patterns arranged as a series of step-by-step drawing exercises.
algebra in the real world

Algebra in the real world

This collection of applications shows the beauty of mathematics in the world. Seven lessons from the standard algebra curriculum include geometry and elementary combinatorics, quadratic and exponential relations, rational polynomial expressions, and trigonometry. Exercises provide instant follow-up. The resource includes worksheets, answers and overheads.

240 pp.

Data Are Everywhere

Project Ideas for Fathom
28 pages | Grade 8–College

Explore the World of Data
Data are all around you—from the pixels in digital photos to the number of stars in the sky. Now use Fathom Dynamic Data™ software to explore the limitless world of data! Data Are Everywhere: Project Ideas for Fathom features a wide range of project ideas for school or just for fun. You can even use Fathom to explore any data you have and create a project of your own.

Data Are Everywhere presents 60 data-analysis activities that touch on a wide range of subjects—everything from sports to science to trends within the American job force (one of seven activities built around Fathom's access to U.S. census microdata from 1850 to 2000). Most activities in the book can be completed by students at many different levels, in courses across the curriculum, from algebra to statistics and beyond. The book also includes guidelines for completing projects.

This book comes in the Fathom software packages, but is also sold separately.

Fifty Fathoms

Statistics Demonstrations for Deeper Understanding

Grade 9–College

Use Fathom Demonstrations to Enhance Understanding

Excellent for introducing or reviewing topics, these 50 demonstrations use Fathom™ Dynamic Data software to clearly illustrate statistical concepts. Fathom allows students to easily visualize and explore ideas and methods. This approach makes statistical concepts more tangible, increases understanding, and helps students remember what they've learned.
This edition of Fifty Fathoms has been updated for use with Fathom, Version 2.

Workshop Statistics - Discovery with Data and Fathom

Allan Rossman, Beth Chance, and Robin H. Lock

654 pages | Grade 11–College


Workshop Statistics: Discovery with Data and Fathom integrates instructions specific to Fathom. Fathom Dynamic Data software is an open-format statistical learning environment that allows dynamic manipulation of both data and graphical information. Fathom screen shots and documents containing the real data along with tips on avoiding pitfalls ensure students get the experience they need to succeed. This manual exactly follows the Workshop Statistics format, activities, and data.

Probability Activities

Introduce Probability Concepts to Students Who Might Not Otherwise Experience Them.
Probability Activities uses practical situations to sustain class interest and encourage participation while developing specific problem-solving techniques. Palindromes, magic squares, alpha-numerics, brain busters, and problems from The Guinness Book of World Records appear in many lessons. Unique problems promote interesting discussions that motivate students. Probability Activities is a series of 61 lesson guides, each designed to be covered in one class period. Each lesson includes an outline of objectives, required materials, and a description of class activities. These lesson guides include transparency masters for group work and problem sets. Most lessons include quizzes. Six unit tests and answer keys are included. A great resource for the general math and pre-algebra classroom !

320 pp.
boek is democracy fair

Is democracy fair?

The mathematics of voting and apportionment

Use elections to explore mathematics. In this unique activity book, students are given a fascinating opportunity to learn and experiment with mathematical methods to explore different kinds of ballots, election decision procedures, and apportionment methods. And you have a golden chance to team with teachers in history, civics, and other social studies to demystify and bring to life the realities and responsabilities of living in a democracy. The co-author was inspired to write this book by recent events in his home country South Africa.

120 pp.

Teaching Statistics : Guidelines for Elementary Through High SchoolA guidebook on why and how statistics should be taught from early on. Includes general teaching principles and objectives plus 28 activities that promote hands-on data collecting and interpretation, and encourage students to evaluatecommunicate possible solutions rather than strive for "right" answers.

 

Author: edited by Gail Burrill ; associate editors, Richard Scheaffer, Kathryn B. Rowe ; Center for Statistical Education, American Statistical Association 64 pp.

boek mathematicians are people, too. vol2

Mathematicians are people, too. Vol 2

Illustrated vignettes introduce students to 2 x 15 great mathema­ticians from various cultures. Through anecdotes, fictionalised dialog, and fine illustrations, students learn that these great thinkers and doers faced the same life struggles we all face ! Stories also introduce math concepts and illustrate the practical applications of mathematics. Written at an elementary reading level, but to interest to all ages. Features a glossary of math terms.

Volume two dramatises the lives of Omar Khayyam, Albert Einstein, Ada Lovelace, and others. 152 pp.

boek mathematicians are people, too. vol1

Mathematicians are people, too. Vol 1

Illustrated vignettes introduce students to 2 x 15 great mathema­ticians from various cultures. Through anecdotes, fictionalised dialog, and fine illustrations, students learn that these great thinkers and doers faced the same life struggles we all face ! Stories also introduce math concepts and illustrate the practical applications of mathematics. Written at an elementary reading level, but to interest to all ages. Features a glossary of math terms.

Volume one focusses on moments of mathematical discovery experienced by Thales, Pythagoras, Hypatia, Gali­leo, Pascal, Germain and still others.

boek logic number problems

Logic Number Problems

Puzzles about an unknown number giving experience in problem solving and deductive reasoning. Students read up to 10 clues and try to guess the answer using the fewest clues possible. Basic definitions and properties from number theory and numeration are needed to solve the problems. 50 reproducible puzzles, answers, and solution ideas.

64 pp.
three-dimensional symmetry

Three-Dimensional Symmetry Activity Book

Nine blackline master activities in the Three-Dimensional Symmetry Activity Book guide students through hands-on investigations of several symmetry types--first in two dimensions, then in three dimensions. Students analyze symmetrical figures and models they build themselves, strengthening their understanding of the patterns and shapes they see around them.

156 pp.
The Stella Octangula Activity Book

The Stella Octangula Activity Book

The Stella Octangula Activity Book contains blackline masters for nine stand-alone activities that guide student inquiry into the simple, but elegant, stella octangula. Activities explore volume, surface area, space packing, symmetry, and fractals in two and three dimensions. Included are instructions for 12 independent student projects, an annotated bibliography, and blackline masters for creating the models.

156 pp.