tismartview73

Bestelformulier

> Naam contactpersoon

> Uw School

> ICT Coördinator

> Adres

> E-mail adres

Soort Licentie

 Volume Schoollicentie voor "x" aantal computers

 Concurrent Schoollicentie voor "x" aantal simultane netwerkgebruikers

Aantal computers / gebruikers =  (minimum 5)

Type Rekentoestel
TI-84 Plus
TI-30X MV / TI 34 MV
TI Collège Plus

Opmerking of vraag ?

Technische minimumvereisten van de software

Het is belangrijk dat men zich, voorafgaand aan een eventuele bestelling, terdege informeert over de technische vereisten van de software.  De actuele informatie hierover is beschikbaar op:  http://education.ti.com/support/softwarecenter.  Bij twijfel kan u telefonisch advies vragen bij het Texas Instruments Customer Support Center op de  gratis hulplijn : 00800 484 22 737

!

TI-SmartView Schoollicentie

 

 

> TI - 30X MV / TI - 34 MV 

 TI - 84 Plus (en Silver )

 Volume - Prijs per licentie

 41.00 €

61.00 €

 Concurrent Netwerk - Prijs per licentie 

 41.00 €

 61.00 € 

Het minimumaantal voor een schoollicentie is 5 licenties.

 

Het is belangrijk dat men zich, voorafgaand aan een eventuele bestelling, terdege informeert over de technische vereisten van de software. De actuele informatie hierover is beschikbaar op: http://education.ti.com/support/softwarecenter.

Bij twijfel kan u telefonisch advies vragen bij het Texas Instruments Customer Support Center op de gratis hulplijn : 00800 484 22 737