rhombus logo_00

Privacy

Rhombus b.v.b.a. wenst de privacy elke bezoeker van deze site te garanderen en doet dit met inachtneming van alle wettelijke en andere bepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De bezoeker van deze site is ermee vertrouwd dat sommige gegevens over hem, door de loutere verbinding met deze site, door Rhombus gekend zijn of gekend kunnen zijn. Door de loutere verbinding met de site van Rhombus geeft u als bezoeker aan Rhombus uw ondubbelzinnige toestemming om deze gegevens te registreren en te verwerken.

Voor de commercialisering van sommige producten via deze site, kan Rhombus u ook bepaalde persoonsgegevens opvragen. Deze persoonsgegevens laten Rhombus toe aan uw vraag of bestelling op de gepaste manier gevolg te geven. Behoudens in geval van expliciete schriftelijke weigering (brief, fax of email) kan Rhombus deze gegevens meedelen aan derden.

U kan te allen tijde de door Rhombus verwerkte persoonsgegevens consulteren, alsook alle noodzakelijke wijzigingen laten aanbrengen of Rhombus kosteloos verzoeken om uit haar bestanden te worden verwijderd of om de haar meegedeelde informatie, geheel of gedeeltelijk, niet mee te delen aan derden.

Klachten betreffende de behandeling van uw persoonsgegevens kunt u indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.