Rhombus is erkende kwaliteitsleverancier voor ICT in het Onderwijs. Dit certificaat is toegekend door EduBit, een vzw die directies en ict-coördinatoren ondersteunt en informeert over de succevolle integratie van nieuwe technologieën in het kennis- en leerproces.

!